Xịn, Mịn, Xinh.

em của ngày mai.

AVAILABILITY: In stock (477 items)

4.300.000₫2.370.000₫

You Save: 1.930.000₫ (45%)

                   

tmrbae™

Loại bỏ lông một cách dễ dàng, không có vết dao cạo và không có lông mọc ngược? Thiết bị cầm tay tmrbae™ IPL có thể được sử dụng trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể.

model
Pre-loader