Xịn, Mịn, Xinh.

em của ngày mai.

AVAILABILITY: In stock (483 items)

4.300.000₫2.350.000₫

You Save: 1.950.000₫ (46%)

                   

tmrbae™

Loại bỏ lông một cách dễ dàng, không có vết dao cạo và không có lông mọc ngược? Thiết bị cầm tay tmrbae™ IPL có thể được sử dụng trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể.

model
Pre-loader